programma

Wat is er allemaal mogelijk met jouw zorgdiploma? Dat ontdek je op NURSE.! Op onze speciale zorgbeurs voor bijna afgestudeerde studenten en starters krijg jij de unieke kans om alle kanten van de zorgwereld beter te leren kennen, zodat je een beter beeld krijgt van alle mogelijkheden en goed begint aan jouw carrière als zorgprofessional.

Op de grote beursvloer kun je in gesprek gaan met meer dan veertig zorgorganisaties uit allerlei verschillende hoeken in de zorg. Zij kunnen je alles vertellen over het werk, de kansen die er liggen en natuurlijk het salaris.  Daarnaast bestaat het programma van NURSE. uit sessies en een paneldiscussie tussen studenten en experts, ervaringsdeskundigen en zorgmedewerkers. De sessies geven antwoord op de vraag ‘wat kan ik met mijn papiertje’?

En de prijs? Een ticket voor NURSE. is slechts €5,-. We willen je vragen om je aan te melden via onderstaande button. Zien we jou ook op 21 september in Utrecht? 

Sessies

Spreker: Monique van Groen
Tijd: 11.45 – 12.30 uur

Zorgen voor een veiligere samenleving. Dat is de kerntaak van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J en V). De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert hier als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van J en V een bijdrage aan door vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen ten uitvoer te brengen. DJI heeft voor justitiabelen een zorgplicht. Met het bieden van zorg aan jeugdige en volwassen justitiabelen levert DJI een bijdrage aan een veiligere samenleving en het voorkomen dat er recidive plaatsvindt. Het grootste gedeelte van de justitiabelen keert terug in de maatschappij.

De zorg voor mensen die onder de verantwoordelijkheid van DJI vallen is complexer dan de zorg voor burgers in de maatschappij. De zorgbehoefte van de gemiddelde justitiabele is vaak groter dan die van de gemiddelde burger.

Tijdens deze lezing maak je kennis met het verpleegkundige vak binnen DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen). Welke verschillende verpleegkundige functies zijn er? Wat zijn de werkzaamheden? Ik vertel je over de bijzondere zorgvragen binnen detentie, zoals honger-en dorststaking, verslaving en dwangmedicatie. Aan de hand van een casuïstiek vertel ik je meer over zorg en veiligheid, over de mogelijkheden en de beperkingen.

Heb je vragen over het werken als verpleegkundige binnen de gevangenis? Er is ruimte om je vragen te beantwoorden.

Sprekers: Esther van de Hek, Coördinerend verpleegkundige, Erik Berkhout, recruiter, Evelien van der Laan, recruiter
Tijd: 10.30 – 11.15 uur

Meer willen weten over het werken in de GGZ en de mogelijkheden? Meld je aan voor onze workshop!
Wij nemen je tijdens deze workshop mee welke diagnoses je kan tegen komen en een klein begin over de-escalerend werken, zodat jij straks een goed beeld hebt van het werken in de GZZ. Je hebt de mogelijkheid om vragen te stellen aan zorgprofessional zelf!

Spreker: Erik Manders
Tijden: 11.45 – 12.30 uur en van 13.00 – 13.45 uur.

Werken in de zorg is het mooiste wat er is, maar het komt ook met veel verantwoordelijkheid en een hoge werkdruk. In deze 45 minuten durende workshop ontdek jij wat je kan verwachten wanneer je de arbeidsmarkt betreedt. We gaan met je in gesprek over je arbeidsvoorwaarden, rechten & plichten op het werk en waarom een goede balans in werk en privé zo belangrijk is. Tijdens de workshop is er alle ruimte om samen met de gastdocent vragen en antwoorden te bespreken, de thema’s verder uit te diepen en te onderzoeken hoe jij het best gesteund wordt als zorg professional. Want als FNV willen we meer dan enkel applaus voor de zorg. Meld je nu aan!

Tijd: 14.15 – 15.00 uur

We kunnen er niet meer omheen in de hedendaagse wereld en met de problemen waarmee wij te maken hebben en krijgen (tekorten in de zorg, toenemende vergrijzing, langer zelfstandig wonen). Om de zorg in de toekomst te kunnen blijven leveren zullen we moeten gaan kijken naar andere vormen van zorg (ondersteuning). Tijdens deze workshop nemen we je aan de hand van een casus mee in de wereld van een cliënt (meneer de Jager) en kijken we samen hoe hij geholpen zou kunnen worden met diverse vormen van zorgtechnologie. Hoe kunnen we zelfstandigheid en welzijn hierin bevorderen? Uiteraard is er ook tijd om diverse innovaties te bekijken en uit te proberen!

Sprekers: Eline van de Scheur, verpleegkundige en Sanne Oudenhoven, senior begeleider en coördinator consultatieteam.

Tijd: 14.15 – 15.00 uur

We willen je graag meenemen naar het werkveld  binnen de neuropsychiatrie. De Winklerkliniek is een Expertisecentrum voor patiënten van 18 tot en met 65 jaar, met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en psychiatrische stoornissen of gedragsproblemen. Wij bieden diagnostiek en behandeling en kunnen adviseren over het (vervolg) beleid. Vaak functioneren de patiënten niet meer zoals voor het letsel; er is sprake van cognitieve, executieve, sociale, psychische en/ of lichamelijke beperkingen. Dit kan leiden tot, of zorgen voor verergering van  psychiatrische problemen zoals angstklachten, stemmingsstoornissen of psychoses. Vaak spelen er verslaving, acceptatieproblemen en verminderd ziekte -inzicht en/of – besef. 
Als verpleegkundige werk je nauw samen met je collega’s van het multidisciplinaire team: psychiaters, klinisch neuropsycholoog, neuroloog, ergotherapeuten, maatschappelijk werk, etc.

Hoe ziet een werkdag eruit op de kliniek? Wat kan jij voor de patiënt betekenen als Persoonlijk Begeleider? Ga jij de uitdaging met ons aan? Wat denk je ervan?  

Tijd: 11.00 – 11.45 uur

Koninklijke Marine:

Wil jij werken als verpleegkundige, maar wil je ook wat van de wereld zien? Als Onderofficier Verpleegkundige bij de Marine werk je wereldwijd op schepen en bij eenheden van het Korps Mariniers. Je werkt vaak zelfstandig, maar staat er nooit alleen voor. Als je wordt aangenomen voor deze functie word je bij Defensie aangesteld als “Onderofficier Logistieke Dienst Geneeskundige Dienst (LDGD)”.

Als Onderofficier Geneeskundige Dienst bij de Marine kom je nog eens ergens: wij opereren over de hele wereld. Je gaat werken in het operationele gezondheidszorg domein op een marineschip of onderzeeboot, bij eenheden van het Korps Mariniers op oefening of uitzending. Of je bent werkzaam in een mobiel hospitaal vanuit Ermelo, waar medische eenheden gereed staan voor oefeningen en uitzendingen. Het opleidingstraject opleiding duurt in totaal ongeveer één jaar en bestaat uit:13 weken Maritiem-Militaire Vorming;7 maanden opleiding tot Algemeen Militair Verpleegkundige (AMV);6 weken Leergang Management Vorming (LMV).

Koninklijke Landmacht:

Heb jij een MBO-diploma Verpleegkundige (BIG-registratie als verpleegkundige) en ben je op zoek naar een avontuurlijke baan? Binnen Defensie willen we elke medewerker de beste medische zorg bieden. Daarom beschikken we over een uitgebreide geneeskundige dienst, met eigen (tand)artsen, verpleegkundigen, VIG’ers, fysiotherapeuten en apothekers.

Als Onderofficier Verpleegkundige ben je verpleegkundige en voer je werkzaamheden uit binnen een militair hospitaal, die gewonden en patiënten ontvangt, behandelt en gereedmaakt voor transport naar een andere geneeskundige installatie. Onder leiding van een militaire arts verricht je zelfstandig je geneeskundige taken en stuur je daarnaast geneeskundige verzorgers aan. Tevens geef je lessen aan je eigen personeel, maar ook aan militairen van eenheden die door jouw eenheid gesteund worden.

Koninklijke Luchtmacht:

Heb jij een MBO 4 Verpleegkundige diploma en wil je alles uit je geneeskundige loopbaan halen? Via de opleiding tot Onderofficier Algemeen Verpleegkundige bied je, samen met geneeskundige verzorgers die jij aanstuurt, de beste medische zorg aan militairen van Defensie.

Binnen Defensie willen we elke medewerker de beste medische zorg bieden. Daarom beschikken we over een uitgebreide geneeskundige dienst, met eigen (tand)artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en apothekers. Als Onderofficier Algemeen Verpleegkunde ben je zowel verpleegkundige als leidinggevende. Je voert je werkzaamheden uit binnen de Hulppostploeg, die gewonden en patiënten ontvangt, behandelt en gereed maakt voor transport naar een andere geneeskundige installatie. Onder leiding van een officier-arts verricht je zelfstandig je geneeskundige taken en stuur je daarnaast vier geneeskundige verzorgers aan.

Door: Kelly van Oostveen / Verpleegkundige ExpertCare en Lisa Hollander / Kinderverpleegkundige ExpertCare
Tijd: 10.30 – 11.15 uur

Thuisverpleging saai? Ziekenhuisverpleging thuis bieden vraagt kennis, zelfstandigheid, creativiteit en verpleegkundig leiderschap van jou als verpleegkundige. 1 op 1 zorg bieden aan volwassenen of kinderen, tijd hebben voor je cliënt en het verschil maken.Thuisverpleging heeft de toekomst en maakt een grote groei door. Steeds meer ziekenhuisverpleging is thuis mogelijk. In deze workshop nemen we je mee in de kansen en uitdagingen die je tegenkomt in de thuisverpleging.

Klaar voor de zorg van de toekomst? Dan is onze workshop zeker iets voor jou! 

Tijd: 13.00 – 13.45 uur

Careyn is een organisatie waarbij je de mogelijkheid hebt om zowel intramuraal als extramuraal te werken. Bij het werken intramuraal moet je denken aan verpleeghuizen en kleinschalig wonen en bij het werken extramuraal hebben we het niet alleen over de wijkverpleging, maar ook de gespecialiseerde wijkverpleging (wondverpleegkundige, oncologieverpleegkundige, casemanager dementie, technische thuiszorg). En hoe komen deze twee werelden samen in het (t)huis van Careyn?  Hoe leveren we met elkaar de beste zorg voor de cliënt? In welke casussen hebben we elkaar juist heel hard nodig en zoeken we elkaar op om samen te werken? Maar daarnaast wat kan jij met je diploma binnen onze organisatie? Wat houdt het werken in de intramurale of extramurale zorg in en waarom is het helemaal niet stoffig om in een verpleeghuis of wijkverpleging te werken?  Welke functies, rollen en taken hebben wij binnen Careyn om jou de uitdaging te geven in je werk die je nodig hebt?

Word je ook zo nieuwsgierig van het (t)huis van Careyn? We vertellen het je tijdens de workshop!

Sprekers: Martine Alink, Fedor van Woerkom en Mark Koning

Tijd: 13.30 – 14.15 uur

Zeggenschap in de visie van Philadelphia

‘Een gewoon leven, een eigen leven’, uit de visie van Philadelphia gaat over zelf kunnen kiezen hoe je je eigen leven inricht. Zeggenschap dus. Toch is dat voor mensen die veel ondersteuning nodig hebben soms minder vanzelfsprekend. Philadelphia vindt het vergroten van de zeggenschap van cliënten belangrijk. Hoe we dat voor elkaar krijgen? Soms met kleine stapjes, soms met grote. Door je te verdiepen in de theorie, door met elkaar te praten over de praktijk, te oefenen, te ervaren. Te luisteren naar elkaar en vooral naar de cliënt. Alleen zo kunnen we samen leren, anders gaan kijken, nieuwe oplossingen vinden.

Aandacht voor zeggenschap is belangrijk. Omdat we merken dat we toch vaker dan we willen, voor een ander beslissen. Vaak onbewust uit gewoonte, uit liefde en verantwoordelijkheidsgevoel, door tijdgebrek. Ook voor cliënten is het soms moeilijk om zelf te kiezen. Ook bij hen kan de gewoonte zijn ontstaan om niet zelf te beslissen. Misschien nooit geleerd of bang voor een foute keuze. Of niet goed de voor- en nadelen kunnen wegen en daardoor een sociaal wenselijke keuze maken. Dat is niet fijn en levert frustratie, woede en verdriet op. En dat willen we niet meer. We willen de zeggenschap laten waar het hoort: bij de cliënt. Dat kan niet altijd. Maar vaak wel.

Wie beslist in welke situatie?

Waar ligt de verantwoordelijkheid van jou als begeleider? Bied je zeggenschap of liever veiligheid? Zijn er grenzen aan zeggenschap? Hoeveel risico mag de cliënt lopen? En wanneer heeft de vertegenwoordiger het voor het zeggen? Dat zijn telkens overwegingen, waarbij wilsbekwaamheid een belangrijke rol speelt. Jouw vakmanschap maakt dat cliënten zich aan de ene kant ondersteund voelen bij het maken van eigen keuzes en aan de andere kant niet in onveilige situaties terecht komen.

Spreker: Annemiek Gottschalk

Tijd: 12.15 – 13.00 uur

Al vroeg nadenken over wat écht bij je past is uitermate verstandig! Wie ben ik? Waar word ik gelukkig van? En hoe maak ik die keuzes die bij mij passen zodat ik in de toekomst met energie alles blijf doen wat ik graag wil doen.

 

Tijd: 14.45 – 15.30 uur

Hoe is het om als verpleegkundige te werken in een ziekenhuis en welke doorgroeimogelijkheden zijn er binnen een ziekenhuis?